Maklumat Diri

Halimahton bt Bakar
D20102042608
Pemulihan Khas (B. Melayu)

Wednesday, 16 November 2011

Masalah Penulisan Murid Pemulihan

Masalah Dalam Kemahiran Menulis
1. Cara yang digunakan untuk membantu kanak-kanak yang menulis dengan mencampur-adukkan huruf besar dan huruf kecil?
 • Latih tubi menyalin ayat atau tulisan.
 • Terapkan konsep tatabahasa dalam ayat.
 • Arahkan murid menyalin ayat dalam huruf kecil sahaja.
 • Kemudian terangkan kepada murid di mana fungsi huruf besar dalam ayat yang di salin.
 • Salin latihan ayat dalam buku garis tiga
 • Sediakan lembaran kerja tulisan.
 • Praktis tatabahasa-salin Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
 • Galakkan murid menulis perkataan berdasarkan gambar.
 • Menggunakan keratan akhbar, minta pelajar menyalin ayat yang mengandungi Kata Nama Am dan Kata Nama Khas yang diperoleh daripada keratan akhbar.
 • Permainan bahasa.
 • Lain-lain cara tetapi tidak mengelirukan pelajar.
2. Jarak huruf tidak seragam
 • Menyalin perkataan dalam kotak.
 • Menyusun huruf yang digunting daripada keratan akhbar.
 • Menyambung titik huruf
3. Meninggalkan huruf semasa menyalin ayat
 • Elakkan perkataan berganda.
 • Jangan beri latihan yang terlalu panjang.
 • Kurangkan perkataan imbuhan.
 • Semak baris demi baris.
4. Jarak antara perkataan adalah tidak sesuai.
 • Letakkan satu jari atau pen diantara setiap perkataan sebagai penanda jarak.
 • Sambung titik.
 • Kertas surih – bentuk ayat (murid salin semula mengikut potongan kertas surih)
5. Menonjolkan pembalikan huruf
 • Guru buat latihan menulis huruf yang pelajar keliru secara berulang-ulang.
 • Mengecam huruf menggunkan kad-kad huruf
 • Menggunakan kad tebuk – sentuh dan rasa
 • Lembaran kerja pengamatan (mengatasi masalah pengamatan)
 • Latihan menulis (sambung titik)
 • Memilih dan mencari himpunan huruf.
 • Menulis huruf di pasir atau udara.
 • Latihan menyalin ayat pendek yang lengkap.
 • Menampal huruf yang telah disediakan oleh guru.

No comments:

Post a Comment