Maklumat Diri

Halimahton bt Bakar
D20102042608
Pemulihan Khas (B. Melayu)

Saturday, 8 October 2011

Kemahiran-Kemahiran Dalam Pemulihan

bahan interaktif
1
Huruf kecil   (c, b, m, i, p, r, h)
2
Huruf besar (K, N, G)
3
Huruf vokal  (a, u, o,i, e)
4
Suku kata KV  (me)
5
Perkataan KV +  KV  (sudu)
6
Perkataan VKV   (api)
7
Perkataan KV + KV + KV   (kelapa)
8
Perkataan KVK   (jam)
9
Suku kata KVK  (pah)
10
Perkataan V + KVK  (ikan, awan)
11
Perkataan KV + KVK   (lalat, gajah, cicak)
12
Perkataan KVK  + KV   (lembu)
13
Perkataan KVK  +  KVK   (cantik)
14
Perkataan KV  +  KV  +  KVK  (sekolah)
15
Perkataan KVK  +  KV  +  KVK   (rambutan)
16
Perkataan KVKK   (wang)
17
Suku Kata KVKK   (bang)
18
Perkataan KV  +  KVKK   (pisang)
19
Perkataan V  +  KVKK  (udang)
20
Perkataan KVK  +  KVKK  (kambing)
21
Perkataan KVKK  +  KV  (tangga)
22
Perkataan KVKK  +  KVK  (songkok)
23
Perkataan KVKK  +  KVKK   (longkang)
24
Perkataan KV  +  KV  +  KVKK   (teropong)
25
Perkataan KV  +  KVK  +  KVKK   (belimbing)
26
Perkataan KVK  +  KV  +  KVKK   (tempurung)
27
Perkataan  KVKK  +  KV  +  KVK  (tengkorak)
28
Perkataan KV  +  KVKK  +  KVK    (merangkak)
29
Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal Berganding.
30
Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan Bergabung.
31
Membaca  Membina Ayat Mudah.
32
Bacaan Dan Pemahaman.

No comments:

Post a Comment